0942481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0942481707 - Mr. Ninh

sản phẩm bán chạy

xem thêm

Motor Hồng Ký 3 Pha

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-380V-1450V/P (HKM134)

1,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-380V-2800V/P (HKM132)

1,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 2HP-380V-1450V/P (HKM234)

1,650,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-380V-1450V/P (HKM334)

2,300,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-380V-2800V/P (HKM332)

2,350,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 5HP-380V-1450V/P (HKM534)

2,850,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 5HP-380V-2800V/P (HKM532)

2,750,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 7.5HP-380V-1450V/P (HKM7.534VN)

4,900,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 10HP-380V-1450V/P (HKM1034VN)

5,800,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 15HP-380V-1450V/P (HKM1534VN)

8,700,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 20HP-380V-1450V/P (HKM2034VN)

10,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay