0965481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0965481707 - Mr. Ninh

danh mục sản phẩm

MOTOR - ĐỘNG CƠ ĐIỆN
Motor Hồng Ký 1 Pha

MOTOR HỒNG KÝ 1/2HP-1450V/P (HKM1/214D)

1,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-1450V/P (HKM114D)

1,700,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-2800V/P (HKM112)

1,350,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 1.5HP-1450V/P (HKM1.514)

2,100,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 2HP-1450V/P (HKM214L)

2,750,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 2HP-2800V/P (HKM212)

2,100,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-1450V/P (HKM314)

3,300,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-2800V/P (HKM312)

2,350,000 VND

Liên hệ

Mua ngay
Motor Toàn Phát 1 Pha
Motor Hồng Ký 3 Pha

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-380V-1450V/P (HKM134)

1,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 1HP-380V-2800V/P (HKM132)

1,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 2HP-380V-1450V/P (HKM234)

1,650,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-380V-1450V/P (HKM334)

2,300,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 3HP-380V-2800V/P (HKM332)

2,350,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 5HP-380V-1450V/P (HKM534)

2,850,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 5HP-380V-2800V/P (HKM532)

2,750,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 7.5HP-380V-1450V/P (HKM7.534VN)

4,900,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 10HP-380V-1450V/P (HKM1034VN)

5,800,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 15HP-380V-1450V/P (HKM1534VN)

8,700,000 VND

Liên hệ

Mua ngay

MOTOR HỒNG KÝ 20HP-380V-1450V/P (HKM2034VN)

10,200,000 VND

Liên hệ

Mua ngay