0965481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0965481707 - Mr. Ninh

danh mục sản phẩm

sản phẩm bán chạy

xem thêm

MÁY / THIẾT BỊ XÂY DỰNG
Máy đục bê tông

MÁY ĐỤC BOSCH 17mm GSH500

4,550,000 VND

4,291,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC BOSCH 30mm GSH16-30

18,900,000 VND

18,400,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC MAKITA 17mm HM8010

Liên hệ

Mua ngay

MÁY ĐỤC MAKITA 30mm HM1306

10,842,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC DCA 17mm AZG6

2,403,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC DCA 30mm AZG02-15

4,450,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC KAINUO 17mm 8423

1,950,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC KAINUO 30mm

3,450,000 VND

3,250,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC AMAX 17mm AM0810

1,950,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐỤC BELTA 17mm BT8050

2,050,000 VND

Mua ngay
Máy đầm bàn
Máy rút lõi bê tông

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG DCA AZZ130

3,921,000 VND

3,760,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG DCA AZZ200S

5,853,000 VND

5,600,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG DCA AZZ02-250

8,236,000 VND

7,680,000 VND

Mua ngay
Máy cắt bê tông
Máy đầm cóc
Máy mài sàn bê tông
Máy chà nhám tường
Bàn cắt gạch đẩy tay
Máy phun sơn nước