0965481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0965481707 - Mr. Ninh

danh mục sản phẩm

THƯƠNG HIỆU JASIC
Máy Hàn Que JASIC

Máy Hàn Que Jasic ARES120

2,340,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARES150

3,130,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARES-200

4,420,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ZX7-200PRO

3,180,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ZX7-250E

3,500,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARC-200 (R04)

4,230,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARC-250i

6,060,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARES-400

8,860,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn Que Jasic ARC-400 (J45)

12,780,000 VND

Mua ngay
Máy Hàn TIG JASIC

Máy hàn JASIC TIG200S W221

5,230,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG200S W221

5,230,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG200A W223

6,010,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG200P W224

8,300,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG250A W227

7,370,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG300 W229

11,310,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC TIG400 J98

22,030,000 VND

Mua ngay
Máy Hàn MIG JASIC

Máy Hàn JASIC MIG NB-200E

8,600,000 VND

Mua ngay

Máy Hàn JASIC MIG NB-250E

11,570,000 VND

Mua ngay

Máy hàn JASIC MIG-200 (J03)

11,770,000 VND

Mua ngay