0965481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0965481707 - Mr. Ninh

danh mục sản phẩm

MÁY BƠM NƯỚC
Máy bơm chìm

MÁY BƠM CHÌM 250W TPC - V250A-F

1,450,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 550W TPC - V550A-F

2,000,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 750W TPC - V750A-F

2,100,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 1HP-XL

1,650,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 1,5HP-XL

1,950,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 2HP-XL

2,250,000 VND

Mua ngay

MÁY BƠM CHÌM 3HP-XL

2,750,000 VND

2,500,000 VND

Mua ngay
Máy bơm hút giếng
Máy bơm cánh tát
Máy bơm đa năng
Máy bơm nước chạy xăng