0942481707
Banner
X

Tư vấn bán hàng

0942481707 - Mr. Ninh

sản phẩm bán chạy

xem thêm

THƯƠNG HIỆU MAKITA - JAPAN
Máy khoan Makita

MÁY KHOAN BÚA MAKITA HP1630

1,247,000 VND

1,273,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR2460F

2,853,000 VND

2,909,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN ĐA NĂNG MAKITA HR2630

3,385,000 VND

3,451,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN ĐA NĂNG MAKITA HR2810

5,187,000 VND

5,288,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR4002

8,609,000 VND

8,776,000 VND

Mua ngay

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR5212C

19,130,000 VND

19,501,000 VND

Mua ngay
Máy mài / Máy chà nhám Makita

MÁY MÀI MAKITA GA4030, GA4031 (100mm)

927,000 VND

945,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI MAKITA 9553NB ,9553B (100mm)

939,000 VND

970,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI MAKITA 9558HN (125mm)

1,199,000 VND

1,223,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI MAKITA GA6010 (150mm)

1,977,000 VND

2,015,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI MAKITA GA7050 (180mm)

2,261,000 VND

2,304,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI MAKITA GA9060 (230mm)

2,532,000 VND

2,582,000 VND

Mua ngay

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4557

1,211,000 VND

1,235,000 VND

Mua ngay

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO3710

1,211,000 VND

1,247,000 VND

Mua ngay

MÁY CHÀ NHÁM RUNG MAKITA BO4901

3,886,000 VND

3,941,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI KHUÔN MAKITA GD0600

1,643,000 VND

1,675,000 VND

Mua ngay

MÁY MÀI THẲNG MAKITA GS5000

6,298,000 VND

6,421,000 VND

Mua ngay

MÁY TRÀ NHÁM ĐĨA MAKITA GV6010

2,224,000 VND

2,266,000 VND

Mua ngay
Máy cắt Makita ( Kim loại/Bê tông)

MÁY CẮT GẠCH MAKITA 4100NH3 (110mm)

1,470,000 VND

1,499,000 VND

Mua ngay

MÁY CẮT GẠCH/ ĐÁ MAKITA 4107R (180mm)

9,226,000 VND

9,405,000 VND

Mua ngay
Máy bào / Máy phay Makita

MÁY PHAY MAKITA RP0900

2,187,000 VND

2,230,000 VND

Mua ngay

MÁY PHAY MAKITA 3612BR

7,114,000 VND

7,252,000 VND

Mua ngay

MÁY PHAY MAKITA RP1800

7,435,000 VND

7,579,000 VND

Mua ngay

MÁY BÀO MAKITA N1900B

2,758,000 VND

2,896,000 VND

Mua ngay

MÁY BÀO MAKITA 1911B

6,164,000 VND

6,283,000 VND

Mua ngay

MÁY BÀO MAKITA 1805N

9,892,000 VND

10,085,000 VND

Mua ngay
Máy cưa Makita ( Cưa đĩa/Cưa lọng )

MÁY CƯA ĐĨA MAKITA HS6600 (165mm)

2,088,000 VND

2,128,000 VND

Mua ngay

MÁY CƯA ĐĨA MAKITA HS7600 (185mm)

2,248,000 VND

2,292,000 VND

Mua ngay

MÁY CƯA ĐĨA MAKITA N5900B (235mm)

2,915,000 VND

2,972,000 VND

Mua ngay

MÁY CƯA LỌNG MAKITA 4327

1,334,000 VND

1,361,000 VND

Mua ngay

MÁY CƯA LỌNG MAKITA JV0600K

2,286,000 VND

2,330,000 VND

Mua ngay

MÁY CƯA LỌNG MAKITA 4350CT

3,236,000 VND

3,398,000 VND

Mua ngay
Máy khác của Makita

MÁY ĐÁNH BÓNG MAKITA 9237C (180mm)

4,965,000 VND

5,170,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐÁNH CẠNH MAKITA RT0700C

2,347,000 VND

2,392,000 VND

Mua ngay

MÁY ĐÁNH CẠNH MAKITA 3709

1,309,000 VND

1,335,000 VND

Mua ngay

MÁY GHÉP MỘNG MAKITA PJ7000

4,236,000 VND

4,319,000 VND

Mua ngay